10 6 63 11

       วันที่ 10  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา จากนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.