พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 146

9 6 63 11

        วันที่ 9  มิถุนายน  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานในการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทั้งนี้ได้ดำเนินการให้บุคลากร จำนวน 50 คน ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)