4 6 63 11

        วันที่ 4  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และภาษาอังกฤษวันละคำ