2 6 63 14

           วันที่ 2  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด “สนามเปตอง คุณธรรม” ณ บริหารด้านข้างอาคารสำนักงานฯ เพื่อให้บุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ จากนั้น ได้ทำพิธีเปิด “สวนพอเพียง สพป.ปทุมธานี เขต 2” ซึ่งได้ปลูกผักประเภท ผักสวนครัว เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ