2 6 63 13

        วันที่ 2  มิถุนายน  2563  เวลา 09.35 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด “ตู้ปันน้ำใจ สพป.ปทุมธานี เขต 2” ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีจิตอาสาในการแบ่งปันสิ่งของ และสร้างวัฒนธรรมความมีน้ำใจให้กับคนในองค์กร ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจตามกำลัง โดยไม่หวังผลตอบแทน  ทั้งนี้  ได้ประสานกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ศปร.)  ที่จะนำสิ่งของที่ได้ ไปสมทบร่วมกับศูนย์ ศปร. เพื่อแจกให้แก่ชุมชนในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน