2 6 63 12

        วันที่ 2  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตฯ  เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อราชการสำคัญที่จะดำเนินในช่วงต่อไป โดยมีนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมชี้แจงการดำเนินงานในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิค 19 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2