28 5 63 11

        วันที่ 28  พฤษภาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับสพฐ. ณ ห้องประชุมสพป.ปทุมธานี เขต 2  โดยท่านกวินทร์เกียรติ  นนท์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม