title menu 1

26 5 63

        วัันที่ 26  พฤษภาคม 2563 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพป.ปทุมธานี เขต 2