4E513C4B C99D 4672 9546 A70E7FF185A6

       วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสุพงษ์ โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการมอบแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องยิงวัดไข้แบบอินฟาเรด ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 67 โรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในโรงเรียน