42223686 999A 477D 8675 CB620A98BC5C

       วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุม "ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563" ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีข้อราชการสำคัญ อาทิ การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563, ระบบ Internet ของโรงเรียน, ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562, Big Data เป็นต้น