1 4 63 11

            วันที่ 1 เมษายน  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนายปัญญา ร่างใหญ่ ผอ.โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์