31 3 63 11

        วันที่ 31 มีนาคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนายนิรัน นิลทองหลาง ผอ.โรงเรียนวัดอดิศร และนายประพจน์ วงศ์ปาน ผอ.โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ