30 3 63 11

            วันที่ 30 มีนาคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนายนิธิพงศ์ โรจนดุล ผอ.โรงเรียนศาลาลอย และนางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง