24 3 63 11

         วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)