23 3 63 11

         วันที่ 23 มีนาคม 2563 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานของ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ชมรมคนรักปทุม เข้ามาฉีดพ่นสาร Germ Killer Ultima เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในอาคารสำนักงานฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร