17 3 63 11

              วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2