11 3 63 11

        วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแก้ไขแผนการรับนักเรียนและสัดส่วนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์