74703D86 4DC8 4BD3 988D EA09E27E5335

           วันที่ 6 มีนาคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของนางชุติมา  ใจใหญ่ ผอ.โรงเรียนวัดพืชอุดม และนางกมลลักษณ์  สาเหล้ ผอ.โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี