5 3 63 11

          วันที่ 5 มีนาคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของน.ส.เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดพวงแก้ว น.ส.บุญเรียม  จันทวรนันทวิช ผอ.โรงเรียนสุขบุญฑริการาม และน.ส.พิมพ์วิสาข์ สารประสพ ผอ.โรงเรียนวัดเจริญบุญ