4 3 63 12

            วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการ แผนในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก