4 3 63 11

           วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และโรงเรียนทองพูนอุทิศ