3 3 63 11


                               วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2