18 2 63 11

           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียน ชั้น ป.1 ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดขุมแก้ว โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม