14 2 63 11

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต (Open House) กิจกรรม “โลกก้าวไกล เขียนเขตก้าวทัน สร้างสรรค์ผู้เรียน” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้