3 2 63 11

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563