1 2 63 11

         วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562