30 1 63

               วันที่ 30 มกราคม  2563  สพป.ปทุมธานี  เขต 2 รับข้อสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 โดยดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับข้อสอบ และเตรียมพร้อมในการนำส่งให้กับสนามสอบ O-Net