29 1 63

              วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งข้อราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล IQA Award ให้กับสพท. ด้วย