20 1 63

         วันที่ 20 มกราคม 2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปประเมินโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  สังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1