18 1 63

             วันที่ 18 ม.ค. 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการและผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป