15 1 63 11

          วันที่ 15 มกราคม 2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปประเมินโรงเรียนวัดแหลม  สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1