13 1 63 11

           วันที่ 13 มกราคม 2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ไปประเมินโรงเรียนวัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี