10 1 63

             วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เยี่ยมคณะครูโรงเรียนเจริญดีวิทยาซึ่งเป็นตัวแทนของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในการจัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี