9 1 63 2

          วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร