9 1 63

          วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญจากกลุ่มงานต่างๆ และนโยบายจากสพฐ. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้ลงนามข้อตกลงบริหารราชการกับผู้บริหารโรงเรียนที่มาบรรจุใหม่อีกด้วย