8 1 63

        วันที่ 8 มกราคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อ.ธัญบุรี เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดสอบและควบคุมห้องสอบในวันที่ 12 มกรคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์