23 12 62

           วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือและแนวทางการส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2