19 12 62 11

        วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  จากนายณัฏฐพล  ธีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2