16 12 62 11

           วันที่ 16 ธันวาคม 2562  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับเป็นครูมืออาชีพ