8 12 62

          วันที่ 8 ธันวาคม 2562  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง และได้ทำพิธีมอบรถตู้ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป