D98EDFB6 2B9B 4710 89D9 B91581794AB7

       วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางเสมอใจ  ธิไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด