2 12 62

           วันที่ 2 ธันวาคม 2562  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางเสมอใจ ธิไชย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบทุนและสิ่งของช่วยเหลือ ด.ช.ธนธรณ์  แสงเทียน นักเรียนชั้น อ.1 โรงเรียนเจริญดีวิทยา เนื่องจากประสบอัคคีภัย โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับทุนและสิ่งของช่วยเหลือ ทั้งนี้ นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ ผอ.โรงเรียนเจริญดีวิทยา และคณะครูนักเรียน ได้ร่วมมอบทุนและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ด้วย จากนั้น ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก