DC16B5CA 008D 4EE2 97F1 D8067CC021A2

               วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนวัดพวงแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนวัดพวงแก้วจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้จากการทำงานจริงของนักเรียน และให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน