19 11 62 13

           วันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อกศจ.) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี