19 11 62 12

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนธัญรัตน์ สังกัด สพม.4 และโรงเรียนชุมชนประชานิกรณ์อำนวยเวทย์ สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2