18 11 62 10

               วันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมทร.ธัญบุรี และสพป.ปทุมธานี เขต 2 (โรงเรียนวัดเขียนเขต) ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิกรณ์ราษฎรณ์บำรุงวิทย์