15 11 62 10

             วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญจากกลุ่มงานต่างๆ และนโยบายจากสพฐ. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จากนั้นได้ทำการส่งมอบรถยนต์ราชการ และเรือ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป