8DFC1198 2FA8 408C A23A 3A2BAE319ACA

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ประจำ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับปฐมวัยของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดสมุทรปราการในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป