1 11 62

               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณางบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ สพฐ.จัดสรรให้สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในครั้งที่ 1 ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน