26 10 62

         วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร ผอ.ร.ร.สหราษฎร์บำรุง นายวัฒนา บุญจนะ ผอ.ร.ร.วัดคลองชัน และเจ้าหน้าที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนวัดคลองชันเป็นตัวแทนสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้